ଥରେ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅ ମାନିଜୀବୀ– ପଜଲରେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର A ତାପରେ ଏକ ପିଲା ଦୌଡୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଦିଆ ଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଅଟିର ନାମ କଣ ହେବ କହିଲ?

ସବୁଦିନ ପରି ପୁଣି ଆମେ ଅପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ପଜାଲ ନେଇ ଅଶିଚୁ। ତେବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପଣ ଏହି ପଜାଲ ଗୁଡିକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ପୁଣିଥରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନେଇ ଅଶିଚୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ କରିବା।

 

 

ପଜଲ ନମ୍ବର-1: ପଜଲରେ ଏକ ମଣିଷର ମୁହଁ ଚିତ୍ର ଏବଂ କେଶ ର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଅଟିର ନାମ କଣ ଅଟେ?

 

 

ଉତ୍ତର- ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛିକି ପୁଅଟିର ନାମ ମୁକେଶ।କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମଣିଷର ମୁହଁ ଏବଂ ତାପରେ କେଶ ର ଚିତ୍ର।ତେଣୁ ପୁଅଟିର ନାମ ମୁକେଶ ଅଟେ।

 

 

ପଜଲ ନମ୍ବର-2: ପଜଲରେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର A ତାପରେ ଏକ ପିଲା ଦୌଡୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଦିଆ ଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଅଟିର ନାମ କଣ ହେବ?

 

 

ଉତ୍ତର- ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଏହା ଏକ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡେକି ପୁଅଟିର ନାମ ଅରୁଣ ବୋଲି। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର A ଅଛି।ଯାହାକୁ ଅ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାପରେ ପିଲା ଦୌଡୁଥିବାର ଚିତ୍ର;ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀ ରେ ରନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପୁଅଟିର ନାମ ଅରୁଣ ଅଟେ।

 

 

ପଜଲ ନମ୍ବର-3: ପଜଲରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି।ଓ ତାପରେ ଏକ କୁକୁଡାର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତେବେ ପୁଅଟିର ନାମ କଣ ହେବ?

 

ଉତ୍ତର- ପୁଅଟିର ନାମ ରୋହନ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି।କାରଣ ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଦିବାର ଏକ ଚିତ୍ର ତାପରେ କୁକୁଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଅଛି।ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ହେନ କୁହାଯାଏ।ତେଣୁ ପୁଅଟିର ନାମ ରୋହନ ଅଟେ।

 

Leave a Comment