ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ତ? – ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ପାଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ଏକ ବଲ। ତେବେ କହିଲ ଦେଖି ଖେଳଟିର ନାମ କଣ ହେବ?

ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆପଣମାନେ ପୁଣିଥରେ ଏଠାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ଫୋଟୋ ଦେଖି ଉତ୍ତର କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା

ପଜଲ ନମ୍ବର1-ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ H ଓ ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ଚାବି।ତେବେ କଣ ଅଟେ ଖେଳର ନାମ?

ଉତ୍ତର- ଚିତ୍ରଦେଖି ଜଣାପଡୁଛି ଖେଳଟିର ନାମ ହକି।କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ହୋ ଓ ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ଚାବି ବା କି ସେଥିପାଇଁ ଖେଳଟିର ନାମ ହକି।

ଫଜଲ ନମ୍ବର2-ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ଚିତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅଟେ ଏକ ବଲ ।ତେବେ କଣ ଅଟେ ଖେଳର ନାମ?

ଉତ୍ତର- ଚିତ୍ର ଦେଖିଜଣାପଡୁଛି ଖେଳଟିର ନାମ ପେଣ୍ଟବଲ କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ଚିତ୍ର ବା ପେଣ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅଟେ ବଲ ସେଥିପାଇଁ ଖେଳଟିର ନାମ ପେଣ୍ଟବଲ।

ଫଜଲ ନମ୍ବର3-ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ପାଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ଏକ ବଲ। ତେବେ କଣ ଅଟେ ଖେଳଟିର ନାମ ହେବ?


ଉତ୍ତର- ଚିତ୍ରଦେଖି ଜଣାପଡୁଛି ଖେଳଟିର ନାମ ଫୁଟବଲ କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ପାଦ ବା ଇଂରାଜୀ ନାମ ଫୁଟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ବଲ ତେବେ ଖେଳଟିର ନାମ ଫୁଟବଲ।

 

 

 

Leave a Comment